top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Variste standart tedavi artık cerrahi dışı yöntemlerdir"

Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Ahmet Alparslan, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Endovenous laser ablation and foam sclerotherapy a single center experience. CIRSE meeting, 8-12 Eylül 2007, Athens-Greece.

 

Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Ahmet Alparslan, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Endovenous laser ablation for saphenous vein insufficiency: immediate and short-term results of our first 60 procedures. Diagn Interv Radiol 2007; 13:156-163. (2007 yılının en iyi bilimsel yayını seçilmiştir).

Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Kronik venöz yetmezlikte endovenöz lazer tedavisi. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-15 Ekim 2006, Belek-Antalya. (Kongrede en iyi ikinci bildiri ödülünü almıştır).

ÜLKEMİZDE AMELİYATSIZ LAZER TEDAVİSİYLE İLGİLİ İLK BİLİMSEL BİLDİRİ VE MAKALELER

bottom of page