top of page

Varisson:
"Yeni varis tedavilerini ilk uygulayanlar girişimsel radyoloji hekimleridir"

Girişimsel radyolojinin alanı, ultrason, tomografi, emar ve anjio gibi görüntüleme metodlarının rehberliğinde, iğne deliklerinden ameliyatsız olarak yapılan tedavilerdir. Bu tedaviler tek bir tıp alanını değil çok sayıda branşı kapsar. Örneğin, bir girişimsel radyolog varis tedavisi yanında, tiroid nodülü ve guatr, rahim miyomları, varikosel, hemanjiom, prostat büyümesi, damar tıkanıklığı, beyin balonlaşması gibi bir çok hastalığı ameliyatsız olarak tedavi edebilir, kanser hastalarında tüm iğne biyopsilerini yapabilir ve hatta, bazı kanser türlerini yakma, dondurma gibi yöntemlerle tedavi edebilir. Bununla birlikte, her girişimsel radyolog bu alanlardan biri ya da birkaçıyla daha çok ilgilenir ve sadece o alanlarda faaliyet gösterir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Girişimsel radyoloji, son 50 yılda tıpta birçok ameliyatsız yenilikçi tedavinin öncüsü olmuştur. Bu yenilikçi ruh nedeniyle, ameliyatsız varis tedavileri de ilk olarak girişimsel radyologlar tarafından benimsenmiş ve yaygın olarak kullanılmıştır. Bu tedaviler, eski varis ameliyatlarını yapan hekimler tarafından uzun süre bir dirençle karşılaşmıştır ve bu direnç az da olsa günümüzde de devam etmektedir. Ancak, eski varis ameliyatlarıyla yeni girişimsel varis tedavileri arasında hasta konforu, emniyeti ve sonuçları arasında mevcut olan büyük fark nedeniyle bu direnç işe yaramamış ve bu tedaviler 10-15 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tüm gelişmiş ülkelerde varis ameliyatlarının yerini almıştır. Öyle ki, bir zamanlar bu tedaviye direnç gösteren cerrahlar bile tüm dünyada bu tedavileri öğrenmek için yoğun çaba göstermeye başlamışlardır. 

Aşağıdaki özellikler, varis konusunda girişimsel radyologları diğer hekimlere göre daha avantajlı hale getirmektedir.

  • Varisin tanısı, tedavisi ve takibi, yani neredeyse her şeyi günümüzde renkli Doppler ultrasonografi ile yapılmaktadır ve bu ultrasonu bilmeyen kişinin iyi bir varis tedavisi yapması pek mümkün değildir. Girişimsel radyologlar hem 4 yıllık radyoloji ihtisası süresince hem de daha sonraki meslek yaşamlarının her aşamasında renkli Doppler ultrasonu kullanmaktadırlar. Dolayısıyla, renkli Doppler kullanımı konusunda girişimsel radyologlarının deneyimine diğer hekimlerin erişebilmesi mümkün değildir.

  • Renkli Doppler ultrasonun kullanımı yanısıra, bu ultrason rehberliğinde yapılan girişimler (biyopsi, tümör ablasyonları vs) konusunda da girişimsel radyologların üst düzey bir deneyimi vardır, çünkü meslek hayatlarının her aşamasında girişimsel radyologlar bu işlemleri yapmaktadır. Dolayısıyla, ultrason rehberliğinde yapılan girişimler konusundaki bu "el alışkanlığı", girişimsel radyologların varis tedavilerini büyük bir kolaylıkla yapabilmelerini sağlamaktadır.

  • Bunların yanında, girişimsel radyologların da varis hastalığını bir bütün olarak ele almaları, hastalığın klinik yönüyle daha fazla ilgilenmeleri ve miniflebektomi ile mikroskleroterapi gibi çok aşina olmadıkları tedavi yöntemleri konusunda kendilerini geliştirmeleri gerekir. Bu eksikliklerini kapatan girişimsel radyologlar, varis tedavisi konusunda ideal hekim grubu durumuna geleceklerdir.

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ VE VARİS TEDAVİSİ

bottom of page