top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Nüks varis, ultrasonu iyi bilen hekimlerce tedavi edilmelidir"

NÜKS VARİSİN TEDAVİSİ

Nüks varislerde, tekrarlamanın nedenine bağlı olarak, endovenöz lazer, miniflebektomi, skleroterapi ya da mikroskleroterapi kullanılabilir.

Uygulanan bir tedaviden sonra varisin nüks etmesi mümkündür ve çeşitli nedenlere bağlı olabilir. Nüks varisi tedavi ederken, eski operasyonun bilinmesi yararlıdır. Ancak, esas olarak, nasıl bir tedavi uygulanması gerektiği ayrıntılı bir renkli Doppler ultrason incelemesiyle belirlenecektir. Aşağıda, olası nüks nedenleri ve ideal tedavi yöntemleri anlatılmıştır.  

1. Eksik ya da yanlış tedaviye bağlı nüks varisler: Bu tür hastalarda, aslında varis gerçek anlamda tedavi edilmemiş demektir. Yapılması gereken, ayrıntılı bir renkli Doppler ultrason yapıp son durumu görmek ve sanki hiç tedavi uygulanmamış gibi hastayı uygun yöntemlerle tedavi etmektir.

2. Açık cerrahi operasyondan sonra oluşan nüks varisler: Bağlama ve soyma (ligation&stripping) ameliyatlarından sonra hastaların yaklaşık yarısında varisler tekrarlar. Bunun nedeni, ameliyatla alınan büyük safen venin yerinde, cerrahi operasyona bir tepki olarak vücudun çok ince kıvrıntılı toplardamarlar oluşturmasıdır. "Neovaskülarizasyon" adı verilen ve kapak içermeyen bu toplardamarlar, kasıktaki kanı yerçekimi etkisiyle aşağı akıtırlar ve nüks varisleri oluştururlar. Ancak bu tür varislerin tedavisi kolaydır. Hem neovaskülarizasyon hem de oluşan varisler ultrason rehberliğinde köpük skleroterapisi ile tek seansta kolayca tedavi edilebilirler.

3. Lazer, radyofrekans gibi yöntemlerle kapatılan damarın yeniden açılmasına bağlı nüks varisler: Bu tür hastalarda, önce açılan damar ya ikinci kez lazer ya da radyofrekans ile ya da ultrason rehberliğinde köpük skleroterapisi ile kapatılmalı sonra da oluşan nüks varisler miniflebektomi ya da köpük ile tedavi edilmelidir.

4. Başka damarlarda oluşan yeni bir yetmezliğe bağlı nüks varisler: Ayrıntılı bir renkli Doppler ultrason incelemesiyle kaçak yapan yeni damarlar tespit edilir ve uygun yöntemlerle kapatılır. Sonra da, oluşan nüks varisler miniflebektomi ya da köpük ile tedavi edilir.

5. Kılcal varislerin tekrarlaması: Diğer varislerden farklı olarak, kılcal varisler daha çok genetik ya da hormonal nedenlere bağlı olarak ortaya çıkarlar. Bu nedenle, çok iyi tedavi edildikten sonra da tekrarlayabilirler. Ancak, bu tekrarlama genellikle yavaştır ve yeniden yapılacak bir mikroskleroterapi ile kolayca tedavi edilebilirler.

Sonuç olarak, sanılanın aksine, nüks varislerin tedavisi zor değildir. Ancak, hangi tedaviden sonra nasıl bir nüks olabileceğinin iyi bilinmesi ve ultrasonu iyi bilen tecrübeli bir hekim tarafından çok ayrıntılı bir renkli Doppler incelemesinin yapılması gerekir. Nüks varis hastalarında, damar anatomisi değiştiğinden ultrason incelemesini yorumlamak zordur ve ciddi tecrübe gerektirir. Nükse neden olan damarlar da, klasik varis hastalarına göre, daha derine yerleşimlidir ve ancak ultrasonla görülebilirler. Bu nedenle, nüks varis tedavisini yapacak hekimin ultrason bilgi ve deneyiminin üst düzeyde olması gerekir.

bottom of page