top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Radyofrekans ablasyon, ultrasonu bilen hekimlerce yapılmalıdır"

Radyofrekans (RF) ablasyon da, endovenöz lazer gibi, 2000 li yılların başında büyük safen ven yetmezliğinin tedavisinde cerrahi operasyona alternatif olarak kullanılmıştır. Hem lazer, hem de RF, o yıllardan beri venöz yetmezliğin ameliyatsız tedavisinde tüm dünyada milyonlarca hastada kullanılmıştır. Her iki yöntemin de, emniyetli ve başarılı olduğu ve venöz yetmezlikli damarları önce kapattıkları, sonra da zamanla tamamen yok ettikleri birçok çalışmada bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

 

RF ablasyonun yapılma şekli de lazer gibidir. Önce ultrason rehberliğinde venöz yetmezlikli damara girilir ve kaygan bir kılavuz tel yardımıyla RF kateteri damarın başlangıcına yerleştirilir. Bu işlemlerin hepsi ultrason rehberliğinde "görerek" yapılmalıdır. Daha sonra, RF cihazı çalıştırılarak venöz yetmezlikli damar boydan boya ısı ile tahrip edilir. Lazerden farklı olarak, RF de toplardamar birkaç cm lik parçalar halinde yakılır. 

Tıpkı lazer gibi, RF ablasyon da tümesant anestezi ile yapılmalıdır. Tümesant anestezi, hem işlemin ağrısız olarak yapılmasını temin edecek, hem çevre dokuları RF den koruyacak, hem de damarın içindeki kanı diğer damarlara boşaltarak kansız ortamda RF in daha etkili ve emniyetli olmasını sağlayacaktır. 

Radyofrekans ablasyonda, yetmezlikli damar ısı ile kapatılarak tahrip edilir.

Lazer gibi, radyofrekans ablasyon da, lokal anestezi altında, ultrason rehberliğinde ve tümesant anestezi yardımıyla yapılmalıdır.                                                                                

RADYOFREKANS ABLASYON

bottom of page