top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Variste standart tedavi artık cerrahi dışı yöntemlerdir"

PERFORAN VEN YETMEZLİĞİ

Perforan ven yetmezliğinde, varisler en sık uyluk dış ve baldır arka kısmında yer alırlar.

Perforan ven yetmezliğinde, varisler en sık uyluk dış ve baldır arka kısmında yerleşim gösterirler.                                                                                              

 

Perforan venler, yüzeyel venlerle derin venleri birbirine bağlayan ara bağlantılardır. Bacaklarımızdaki diğer toplardamarlar uzunlamasına yani bacağa paralel seyrederken, perforan venler buna dik olarak yüzeyden derine doğru seyir gösterirler. Kas tabakalarını delerek derine doğru uzandıklarından batı dillerinde "delici" anlamına gelen "perforan ven" olarak adlandırılmışlardır. Perforan venlerin görevi, yüzeyel venlerdeki oksijensiz kanı derin venlere taşımaktır.  Perforan venlerdeki akım normalde yüzeyden derine doğru tek yönlüdür ve her perforan vende bu tek yönlü akımı sağlayan birkaç kapak bulunur. Bu kapaklar çeşitli nedenlere bağlı olarak bozulursa, akım tersine yani derinden yüzeye doğru döner perforan ven yetmezliği oluşur. Bu yetmezlik belli bir süre sonra o bölgedeki yüzeyel venleri genişletir ve varis meydana gelir.

Bacaklarımızda yaklaşık 150 civarında perforan ven olmakla birlikte, yetmezlik oluşturanların sayısı 30 u geçmez. Bunlarında birkaç tanesi klinik olarak önem taşır. Perforan yetmezliği en sık diz üstünde uyluk dış ve iç kısımlarında, diz altında ve baldır iç kısmındaki perforanlarda görülür. 

Bazen, perforan ven yetmezliği safen venleri genişleterek "ikincil" safen ven yetmezliğine neden olabilir. Bu en çok uyluğun iç kısmında büyük safen vende ve dizin arka kısmında küçük safen vende görülür. Bu bölgelerdeki perforan venlerde başlayan yetmezlik, safen venlerde basınç artışı, genişleme ve kapak bozukluğuna yol açar ve zamanla klasik safen ven yetmezliği oluşur. Bu tür "ikincil" safen ven yetmezliği iyi bir renkli Doppler incelemesiyle klasik safen ven yetmezliğinden ayrılabilir ve bu, tedavi için önem taşır.

Perforan ven yetmezliği tedavisi de, tıpkı safen ven yetmezliği gibi, lazer, radyofrekans gibi yöntemlerle perforan venin iptal edilmesine dayanır. Perforan venler kıvrıntılı ve cilde dik seyirli olduklarından, lazer ve radyofrekans gibi yöntemler teknik olarak biraz daha zordur. Ancak, ultrason tecrübesi iyi olan bir hekim bu tedaviyi sorunsuz olarak yapabilir. Tek başına köpük tedavisi (skleroterapi) büyük perforan ven yetmezliğinde yeterince başarılı değildir. Ancak, yetmezlik sonucu gelişen varislerin tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Perforan ven yetmezliğinde tedavi

Perforan ven yetmezliği ve ikincil safen ven yetmezliği

bottom of page