top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Variste tekrarlamanın en önemli nedeni, yetersiz tedavidir"

 

Genellikle tersi söylense de, evet varis tekrarlayabilir. Bunun nedeni, varisin esas olarak bir genetik yatkınlık hastalığı olmasıdır. Dolayısıyla, mükemmel bir tedavi yapılması varisin tekrarlama ihtimalini çok düşürür fakat sıfırlamaz, çünkü, biz tedaviyle mevcut hastalığı tedavi edebiliriz, bu hastalığa neden olan genleri değiştiremeyiz.

Bununla birlikte, varislerin tekrarlamasının en önemli nedeni aslında "yetersiz" tedavidir. Yani, varislere gerçek bir tedavi uygulanmamıştır, sadece geçici bir görsel düzelme sağlanmıştır. Bunu, en çok altta yatan venöz yetmezlik araştırılmadan, varislerin skleroterapi ile yada ciltten yapılan kesilerle alındığı durumlarda görürüz. Bu tedavilerden sonra varisler görsel olarak azalır, ancak altta yatan yetmezlik tedavi edilmediğinden kısa sürede tekrarlarlar. Bu hastalarda, varislerin tekrar ettiği zannedilir, fakat aslında uygulanan tedavi yetersizdir.  

 

Yetersiz tedaviyi, eksik ya da yanlış yapılan renkli Doppler muayeneleri sonucu sıklıkla görmekteyiz. Birden fazla damarda venöz yetmezliği olanlarda, örneğin büyük safen ve pelvik ven yetmezliğinin birlikte olduğu durumlarda, genellikle pelvik ven yetmezliği gözden kaçmakta ve büyük safen ven lazer ya da radyofekansla kapatılsa bile, kasıktan aşağı inen damarlar bacakta yeniden varis oluşturmaktadır.  Benzer bir durumu, büyük safen ven yetmezliğinde safen venin tamamının değil sadece başlangıç kısmının lazerle kapatıldığı durumlarda da görmekteyiz. Bu durumda da aşağıda açık olan toplardamar ile kasıktan gelen damarlar arasında bağlantı oluşmakta ve varis tekrarlamaktadır. 

Buraya kadar, varis tedavisinin eksik ya da yanlış yapılması sonucu varislerin nasıl yenileyebileceğini anlattım. Daha az olsa da, mükemmel olarak yapılan bir tedaviden sonra da varisler tekrarlayabilir. Bu birkaç şekilde olabilir:

1. Kaçak yapan ve lazer, radyofrekans gibi yöntemlerle kapatılan damarın yeniden açılması: Bu ihtimal, kapatılan damarın çapı ve uygulanan tedaviye bağlı olarak değişir. Genel olarak lazer tedavisinden sonra, hastaların yaklaşık %5 inde kapatılan damarın yeniden açıldığı renkli Doppler ultrasonda görülebilir. Açılan damar ikinci bir lazerle ya da köpük tedavisiyle kapatılabilir. Tedavi edilen damarın yeniden açılması, radyofrekans, MOCA ve zamk tedavilerinde de %5-15 arasında değişen oranlarda görülebilir. Genel olarak, damarın çapı ne kadar genişse, yeniden açılma ihtimali de o derece artar.

2. Kapatılan damar dışındaki başka damarlarda yeni bir yetmezliğin oluşması: Eğer kişide kuvvetli bir genetik yatkınlık mevcutsa, ya da riskli bir mesleği (hamal, garson, diş hekimi vs) varsa, venöz yetmezlikli damar başarıyla kapatılsa bile, bir süre sonra başka bir damarda venöz yetmezlik gelişebilir ve varisler yeniden oluşabilir. Bu durumda varis tedavisi tekrarlanabilir ve sorunu rahatlıkla ortadan kaldırabilir. 

3. Kılcal varislerin tekrarlaması: Diğer varislerden farklı olarak, kılcal varisler daha çok genetik ya da hormonal nedenlere bağlı olarak ortaya çıkarlar. Bu nedenle, çok iyi tedavi edildikten sonra da tekrarlayabilirler. Ancak, bu tekrarlama genellikle yavaştır ve yeniden yapılacak bir kılcal varis tedavisiyle sorun giderilebilir.

Sonuç olarak, varisin tekrar etmesinin en önemli nedeni aslında yetersiz tedavidir. Ancak, mükemmel tedavi uygulananlarda bile varislerin tekrarlama ihtimali vardır. 

VARİS TEKRARLAR MI?

bottom of page