top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Variste standart tedavi artık cerrahi dışı yöntemlerdir"

Varis, esas olarak bir genetik yatkınlık hastalığıdır. Yaşam tarzı, sıcak iklim, hamilelik gibi sonradan eklenen (edinsel) faktörler de ikinci sırada etkilidir. Varis oluşumuna yardımcı olan edinsel faktörlerin bir kısmı kişi tarafından değiştirilebilir. Örneğin, sıcak bir bölgeden daha serin bir iklimi olan bir yere taşınılabilir, varis çorabı giyilebilir, uzun süre ayakta kalmaktan kaçınılabilir ya da ayakta kalmayı gerektiren işler değiştirilebilir.

Tüm bu değişiklikler, büyük varis ya da venöz yetmezlik gelişimini yavaşlatabilir ya da geciktirebilir. Ancak, kişide varise karşı bir genetik yatkınlık varsa, varis oluşumunu tamamen engelleyemezler, çünkü alacağımız hiç bir tedbir genetik yapımızı değiştiremez.

Kılcal varisler ise, çevresel faktörlerden daha da az etkilenirler. Bu tür varisler, çok daha büyük ölçüde genetik ya da bünyesel faktörlere bağlıdır ve ayakta kalma, topuklu ayakkabı giyme, sıcak iklimde yaşama gibi faktörlerden etkilenmezler. Dolayısıyla, kılcal varisleri olan kişilerin, varis oluşumunu engellemek için yaşam stillerinde herhangi bir değişiklik yapmalarına gerek yoktur.

Sonuç olarak, varis oluşumunda genetik ve bünyesel yatkınlık daha etkilidir ve yaşam tarzında değişiklikler yapmak kılcal varislerin oluşumunu engellemez. Ancak bu tür tedbirler, venöz yetmezlik ve buna bağlı büyük varis oluşumunu yavaşlatabilir ya da geciktirebilir. 

Varis bir genetik yatkınlık hastalığı olduğundan tümüyle engellenemez.

VARİS ÖNLENEBİLİR Mİ?

bottom of page