top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Modern varis tedavileri, ultrasonu bilen hekimlerce yapılmalıdır"

Variste, temel tedavi konsepti 100 yıldır değişmemiştir; bu konsepte göre, öncelikle varislere neden olan venöz yetmezlik tedavi edilmeli, daha sonra da varislerin tedavisine geçilmelidir. Venöz yetmezliğin tedavisi için geçmişte bağlama-sıyırma (ligation&stripping) ve SEPS gibi ameliyatlar kullanılırken günümüzde, lazer, radyofrekans, buharMOCA ve zamk gibi yeni tedaviler tercih edilmektedir. Cerrahi operasyonda amaç, kapakları çalışmayan ve kirli kanı geri sızdıran damarları ameliyatla kesip vücut dışına almaktı. Yeni tedavilerde ise amaç, bu damarları vücudun içinde tahrip ederek kapatmak ve vücudun doğal mekanizmasıyla zaman içinde yok olmalarını sağlamaktır. Yani, venöz yetmezlikli kan kaçıran damarları açık bir musluğa benzetirsek, cerrahinin amacı musluğu söküp atmak, modern tedavilerin amacı ise musluğu vücut içinde kapatarak zararsız hale getirmektir.

Modern tedaviler, varislere neden olan venöz yetmezlikli damarı, değişik yöntemlerle içeriden tahrip ederler. Bunun için, öncelikle bu damara ultrason rehberliğinde girerek bir kateter yerleştirmek gerekir. Daha sonra, bu kateter yardımıyla damar yakılarak, zamk ile kapatılarak ya da mekanik-kimyasal olarak tahrip edilerek kapatılır. Bu amaçla ilk kullanılan ve dünyada hala en çok tercih edilen yöntem lazerdir. Lazer ve sonradan kullanılan radyofrekans ve buhar tedavileri, damarın iç yüzeyini ısıyla tahrip ederler, tahrip olan bu damarı da vücut zaman içinde kendi doğal mekanizmasıyla yok eder. MOCA ve zamk tedavilerinde tahrip etme yöntemleri biraz farklıdır. MOCA'da damar duvarı bir yandan dönen bir tel diğer yandan da verilen kimyasal madde ile tahrip edilir. Zamk yönteminde ise, damar içine özel bir yapışkan enjekte edilerek damar kapatılır.  

Venöz yetmezlikli damarı kapatan bu yöntemler uygulanırken normalde damar çevresine lokal anestezik içeren bir sıvı verilir. Tümesan anestezi adı verilen bu işlem, hem işlem sırasında lokal anestezi sağlar, hem damarı ayırarak çevre dokuları korur hem de kapatılacak damarın içindeki kanı boşaltarak işlemin daha etkili ve emniyetli olmasını sağlar. Tümesan anestezi, yeterli ultrason deneyimi olan bir hekim için 10-15 dakikalık basit bir işlem iken, ultrason kullanamayan hekimler için çok zor bir işlemdir. Varis tedavisiyle uğraşan hekimlerin çoğu ultrason bilmediğinden, tümesan anestezi yapılmadan uygulanabilecek tedavi yöntemleri araştırılmış ve MOCA ve zamk tedavileri geliştirilmiştir. Ancak, bizim deneyimimize göre, bu tedavilerde bile tümesan anestezi yapılması işlemin daha emniyetli ve etkili yapılmasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, tüm venöz yetmezlik tedavilerinde tümesan anestezi tekniğini uyguluyoruz ve uygulanmasını öneriyoruz.

Venöz yetmezlik tedavileri dışında, varislerin tedavisinde de modern yöntemler geliştirilmiştir. Eskiden büyük varisler geniş kesilerle alınır ve kalıcı kesi ve dikiş izleri oluşurken, günümüzde bu varisler özel tekniklerle kesi ve dikiş olmadan iğne deliklerinden çıkartılabilmektedir. Orta ve küçük varislerin tedavisinde on yıllardır kullanılan klasik skleroterapi de değişikliğe uğramıştır. Günümüzde, skleroterapi ilacı hava ile karıştırılarak köpük haline getirilir ve bu şekilde damara verilir. Köpüğün, sıvı skleroterapiye göre bazı avantajları vardır.

1. Köpük, kanla daha az karışır ve böylece daha geniş bir alanda etkilidir.

2. Damar duvarına, sıvı skleroterapiye göre 3-4 kat daha kuvvetli bir tahrip edici etki yapar.

3. Ultrasonda görünebilir, böylece ultrasonda verdiğimiz ilacın hangi damarlara gittiğini görebiliriz. Bu da, skleroterapinin etkinlik ve emniyetini artırır.  

Sonuç olarak, modern yöntemler, venöz yetmezlik ve varis tedavisini olumlu anlamda dramatik olarak değiştirmiştir. 

Lazer, radyofrekans ve buhar venöz yetmezliği ısı ile (termal) tedavi eden ablasyon yöntemleridir.
Tümesant anestezi, lazer sırasında hem ağrıyı giderir, hem çevre dokuyu korur hem de damardaki kanın boşalmasını sağlar.

Lazer, radyofrekans ve buhar kaçak yapan damarı ısı yardımıyla tahrip ederler.                            

Tümesant anestezi, hem çevre dokuyu korur, hem damar içindeki kanı boşaltarak pıhtı oluşumuna engel olur hem de lokal anestezik etkisiyle tedavinin ağrısız olmasını sağlar.           

MODERN TEDAVİLER

Venöz yetmezlik tedavisinde modern yöntemler

Varis tedavisinde tümesant anestezinin önemi

bottom of page