top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"MOCA tedavisi, ultrasonu bilen hekimlerce yapılmalıdır"

MOCA, İngilizce "Mechanochemical endovenous ablation" teriminden türetilmiştir ve "mekanik + kimyasal toplardamar ablasyonu" anlamına gelmektedir. MOCA, ilk kez 2011 yılında tanımlanmıştır ve diğer ablasyon yöntemleri gibi, varislere neden olan venöz yetmezlikli damarların tahrip edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. MOCA' da, bu amaçla ısı değil mekanik + kimyasal etkiden yararlanılır. İşlem, genel olarak lazer ya da radyofrekans ablasyona benzer. Ultrason rehberliğinde ablasyon uygulanacak damara girildikten sonra, damar içine MOCA kateteri yerleştirilir. MOCA kateteriyle, bir yandan çok hızlı dönen bir telle mekanik hasar yaratılırken, bir yandan da kateterden yavaş olarak enjekte edilen bir sklerozan (tahrip edici) madde ile kimyasal hasar oluşturulur. Bu ikili etkiyle, venöz yetmezlikli damar tahrip olur ve zamanla vücut tarafından yok edilir. 

 

MOCA' nın avantajları, tümesant anestezi gerektirmemesi ve çevre dokuda termal hasar yaratmamasıdır. Tümesant anestezi gerektirmemesi, özellikle ultrason deneyimi olmayan ve bu nedenle tümesant anestezi konusunda zorluk yaşayan hekimler açısından bir kolaylık sağlamaktadır, ancak buna karşılık, tümesant anestezinin yararlarından da hasta mahrum kalmaktadır. Örneğin, tromboflebit (pıhtılaşma) lazer ve RF gibi tümesant anestezi ile damardaki kanın boşaltıldığı ablasyonlarda çok nadir iken, MOCA da daha sıktır. Buna karşılık, MOCA da çevre doku hasarı minimal olduğundan diz altı bölgesinde lazer ve RF e göre daha emniyetlidir.

 

MOCA, nisbeten yeni bir yöntemdir ve lazer ve RF kadar çok kullanılmamıştır. Buna karşılık, büyük safen ven ve küçük safen ven ablasyonları ile ilgili çalışmaların sonuçları, yöntemin lazer ve RF' e yakın oranda başarılı olduğunu göstermiştir. Ancak, perforan venlerde henüz başarılı olduğu gösterilmemiştir.

Sonuç olarak MOCA, lazer ve RF gibi termal ablasyon yöntemlerine göre avantaj ve dezavantajları olan ve uygun hastalarda kullanılabilecek başarılı bir ablasyon tekniğidir. MOCA, aslında tümesant anestezisiz bir teknik olarak lanse edilse de, tümesant anestezi ile yaplmasının etkinlik ve emniyetini artıracağını düşünüyoruz.

MOCA ablasyonunda, yetmezlikli damar mekanik ve kimyasal yollarla tahrip edilerek kapatılır.

Diğer ablasyonlar gibi, MOCA nın da tümesant anestezi ile yapılması işlem emniyetini artırır.       

MOCA TEDAVİSİ

bottom of page