top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Variste standart tedavi artık cerrahi dışı yöntemlerdir"

Prof Dr Saim Yılmaz

"Variste standart tedavi artık cerrahi dışı yöntemlerdir"

Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Ahmet Alparslan, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Endovenous laser ablation for saphenous vein insufficiency: immediate and short-term results of our first 60 procedures. Diagn Interv Radiol 2007; 13:156-163. (2007 yılının en iyi bilimsel yayını seçilmiştir).

Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Ahmet Alparslan, Sedat Durmaz, Timur Sindel. Endovenous Laser Ablation and Concomitant Foam Sclerotherapy: Experience in 504 Patients. Cardiovasc Intervent Radiol. 2012 Dec;35(6):1403-1407.

Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Emel Alimoğlu, Timur Sindel. US-Guided Femoral and Sciatic Nerve Blocks for Analgesia During Endovenous Laser Ablation. Cardiovasc Intervent Radiol. 2013 Feb;36(1):150-157.

Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Ahmet Alparslan, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Endovenous laser ablation and foam sclerotherapy a single center experience. CIRSE meeting, 8-12 Eylül 2007, Athens-Greece.

​Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Ahmet Alparslan, Sedat Durmaz, Timur Sindel. Endovenous laser ablation and concomitant foam sclerotherapy; experience in 320 patients. CIRSE meeting, 2-6 Ekim 2010, Valencia-İspanya.(Bu bildiri Cum Laude (onur ödülü) almıştır).

Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Timur Sindel. US-guided femoral and sciatic nerve blocks for analgesia during endovenous laser ablation. CIRSE meeting, 2-6 Ekim 2010, Valencia-İspanya.

Saim Yılmaz, Kağan Çeken. Endovenous laser ablation and foam sclerotherapy; experience in 450 consecutive patients. 24th American College of Pylebology Meeting, 4-7 Kasım 2010, Orlando, ABD.

Saim Yılmaz. US-guided femoral and sciatic nerve blocks for analgesia during endovenous laser ablation. 24th American College of Pylebology Meeting, 4-7 Kasım 2010, Orlando, ABD. (En iyi üçüncü bildiri seçilmiştir).

 

Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Emel Alimoğlu, Timur Sindel. Management of pelvic varicosities with ultrasound-guided foam sclerotherapy without antegrade embolization. CIRSE meeting, 10-14 Eylül 2011, Münih-Almanya.

Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Tumescent-augmented sclerotherapy: a new method in the treatment of large varicose veins. CIRSE meeting, 10-14 Eylül 2011, Münih-Almanya.

Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Kronik venöz yetmezlikte endovenöz lazer tedavisi. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-15 Ekim 2006, Belek-Antalya. (Kongrede en iyi ikinci bildiri ödülünü almıştır).

Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Kronik venöz yetmezliğin tedavisinde US kılavuzluğunda köpük skleroterapisinin yeri. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-15 Ekim 2006, Belek-Antalya.

 

Mehmet Ulusan, Özhan Özgür, Saim Yılmaz, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Safen ven yetmezliğinde Endovenöz Lazer tedavisinin orta dönem sonuçları. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2007, Belek-Antalya.

 

Kağan Çeken, Emel Alimoğlu, Ahmet Şükrü Alparslan, Mehmet Sedat Durmaz, Saim Yılmaz,  Timur Sindel, Ersin Lüleci. Kronik venöz yetmezlikte Endovenöz Lazer tedavisinin (EVLT) uzun dönem takip sonuçları. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 4-9 Kasım 2009 , Antalya.

Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Kamil Çıra, Emel Alimoğlu, Timur Sindel.  Endovenöz Lazer ve Eşzamanlı Köpük Skleroterapisi: 5,5 Yıllık Deneyimimiz. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011, Antalya.

Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel . Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011 , Antalya.

Saim Yılmaz, Ömür Gencel. US kılavuzluğunda miniflebektomi: EVLA sonrası variköz ven tedavisinde yeni bir yöntem. 8. Girişimsel Radyoloji Toplantısı. 28-31 Mart 2013, Antalya.

 

Saim Yılmaz, Endovenous laser therapy of the varicose veins, Anatolian Course of Interventional Radiology, 11-13 Mayıs 2006, İstanbul.

Saim Yılmaz, Endovenöz Ablasyon teknikleri, Venöz Anatomi ve US İncelemesi. 27. Ulusal radyoloji Kongresi, 11-15 Ekim 2006, Antalya.

Saim Yılmaz, Endovenöz Ablasyon teknikleri, Skleroterapi. 27. Ulusal radyoloji Kongresi, 11-15 Ekim 2006, Antalya.

Saim Yılmaz, Endovenöz Ablasyon teknikleri, Venöz Anatomi ve US İncelemesi. Nonvasküler Girişimsel Radyolojinin 20. Yılı Sempozyumu. 30 Mart-1 Nisan 2007, Hacettepe Üniversitesi-Ankara.

Saim Yılmaz, Endovenöz Ablasyon teknikleri, Skleroterapi. Nonvasküler Girişimsel Radyolojinin 20. Yılı Sempozyumu. 30 Mart-1 Nisan 2007, Hacettepe Üniversitesi-Ankara.

Saim Yılmaz, “Varislere Veda...” Yeni Tedaviler Işığında Alt Ekstremite Yüzeyel Venöz Doppler US İncelemeleri. 28. Ulusal radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2007, Antalya.

Saim Yılmaz, Venöz yetmezlik ve endovasküler tedavi: Hasta Değerlendirme ve takip. Toplardamar Hastalıkları Sempozyumu , 25-26 Nisan 2008 , Adana .

Saim Yılmaz, Alt Ekstremite Venöz Yetmezliği: Hasta Değerlendirme, Tedavi ve Takip. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, 1-5 Kasım 2008 , Antalya.

Saim Yılmaz, Endovenöz Ablasyon teknikleri, Skleroterapi. Girişimsel Radyoloji IV. Yıllık Toplantısı. 09-11 Nisan 2009, Hacettepe Üniversitesi-Ankara.

Saim Yılmaz, Alt ekstremite venöz yetmezliği. Anatomi ve klinik değerlendirme. Girişimsel Radyoloji IV. Yıllık Toplantısı. 09-11 Nisan 2009, Hacettepe Üniversitesi-Ankara.

Saim Yılmaz, Alt ekstremite venöz yetmezliği ve endovenöz lazer tedavisi. Vasküler Girişimsel Radyoloji Sempozyumu. 2 Ekim 2009, SDÜ Üniversitesi-Isparta.

Saim Yılmaz, Alt ekstremite varislerinin tedavisi. Aytekin Besim Girişimsel Radyoloji Sempozyumu. 28 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi-Ankara.

Saim Yılmaz, Safen ven yetmezliği ve tedavisi. Girişimsel Radyoloji V. Yıllık Toplantısı 5-8 Mayıs 2010, Perissia Kongre Merkezi, Kapadokya.

Saim Yılmaz, A'dan Z'ye bir bacaktaki tüm varislere tedavi yaklaşımı: Nasıl yapıyorum? Neden? Endovenöz Varis Tedavisi Sempozyumu. 11 Aralık 2010, Hilton Oteli, Adana.

Saim Yılmaz, Variköz ven, retiküler ve telenjektatik venlerde skleroterapi. Endovenöz Varis Tedavisi Sempozyumu. 11 Aralık 2010, Hilton Oteli, Adana.

Saim Yılmaz, Endovenöz lazer tedavisinde femoral ve siyatik sinir blokajları.  Endovenöz Varis Tedavisi Sempozyumu. 11 Aralık 2010, Hilton Oteli, Adana.

Saim Yılmaz, US eşliğinde femoral ve siyatik sinir blokları. 6. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı. 16-19 Mart 2011 Antalya.

Saim Yılmaz. Alt ekstremite venöz yetmezliğinde lazer ablasyonu: Teknik ve İncelikler 6. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı. 16-19 Mart 2011 Antalya.

Saim Yılmaz, Endovenöz lazer yöntemiyle varislerin tedavisi. Vasküler Görüntüleme Sempozyumu, 16 Nisan 2011, Konya.

Saim Yılmaz, Çalıştay: Alt Ekstremite venöz yetmezliği. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011, Antalya.

Saim Yılmaz, Bozkurt Gülek: Alt Ekstremite varisleri, Doppler Ultrason-Endovenöz Lazer. 7. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı. 15-18 Mart 2012. Çeşme-İzmir.

 

VARİS İLE İLGİLİ BİLİMSEL BİLDİRİ, MAKALE VE KONGRE KONUŞMALARIMIZ

bottom of page