top of page

Varisson:
"Variste standart tedavi artık cerrahi dışı yöntemlerdir"

Varis hastaları, muayeneyi yapan cerrah, Doppler ultrasonu yapan radyolog ve yine tedaviyi yapacak olan cerrah arasında gidip gelirler. Bu durum, hasta açısından ciddi problemlere yol açabilir...

Aynı hekimle Tanı, Tedavi, Takip (3T) neden önemli?

Renkli Doppler ultrason doğru yapılıyor mu?

Variste, ultrasonda yapılacak bir hata tedavinin de yanlış yapılmasına neden olacaktır. Maalesef, varis için yapılan ultrasonların çoğunda hala ciddi hataların ya da eksiklerin bulunduğunu görüyoruz...  

Genital-vajinal varisler: tedavide ne farklı?

Genital-vajinal varisler en sık sol yumurtalık toplardamarındaki kaçak (reflü) sonucu oluşurlar. İdeal olarak, varis tedavisinden önce, bu damarın anjio yöntemiyle kapatılması (embolizasyon) gerekir...

Kılcal varisler:

ne doğru, ne yanlış?

Kılcal varislerde en etkili tedavi yöntemi mikroskleroterapidir, ancak çok dikkatli ve özenli yapılması gereken bir tedavidir. İdeal olmayan skleroterapi görüntüyü eskisinden daha kötü hale getirebilir... 

Varis tedavisinde anestezi: lokal anestezi neden ideal ?

Varis tedavilerinde az da olsa toplardamarlarda pıhtı (tromboz) oluşma riski vardır. Bu risk, genel anestezi ya da spinal anestezi gibi hastayı uzun süre hareketsiz bırakan işlemlerde artabilir...

Varis tedavisinde sık yapılan yanlışlar:

En sık yapılan yanlışlar, ilk önce kaçak (reflü) yapan damarların araştırılmadan sadece varisin tedavi edilmesi, Doppler ultrasonun yatar pozisyonda ve yanlış ya da yetersiz yapılması... 

bottom of page