top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Büyük varisler, şikayet yaratmasa bile tedavi edilmelidir"

YILLARDIR BÜYÜK VARİSLERİM VAR AMA ŞİKAYETİM YOK, TEDAVİ GEREKİR Mİ?

Büyük varisleri olan kişilerde bazen hiç şikayet yoktur, ya da kişi onyıllardır varisleri olduğu için bazı şikayetlerine alışmıştır. Bu tür kişiler, eğer görüntüden de fazla rahatsız değillerse, tedavi olmanın gerekli olmadığını düşünebilirler. Oysa, bu tür hastalarda aşağıdaki 4 nedenden dolayı tedavi gereklidir:

1. Kanama riski: Büyük varisleri olan kişilerde, ayakta ya da oturur durumda iken varislere bir iğne batırılsa fışkırır tarzda kanama olur. Bunun nedeni, varise neden olan toplardamarların kapakları bozuk olduğu için kanı tutamaması ve vücudun tüm toplardamar kanının yerçekimi etkisiyle varislere basınç yapmasıdır. Bu nedenle, varislerin küçük bir travmayla, bazen de kendiliğinden kanama riski vardır. 

2. Pıhtılaşma: Toplardamarlarda pıhtı oluşmasının en sık nedeni kanın yavaş akmasıdır. Normal toplardamarlar düz ve dar olduklarından kan akımı normaldir, bu nedenle pıhtılaşma nadirdir. Ancak, varisler genişlemiş ve kıvrıntılı toplardamarlardır, bu nedenle içlerindeki kan akımı çok yavaştır. Bu yavaş akım, günün birinde aniden pıhtılaşmaya neden olabilir. Pıhtılaşma, hamilelerde, uzun süre ayakta kalanlarda, ameliyat geçirenlerde daha sık rastlanır ve genellikle uzun uçak ya da otobüs yolculuklarından sonra ya da hamam, kaplıca, sauna gibi sıcak ortamlarda uzun süre kalındığı durumlarda ortaya çıkar. Ancak, bunların hiçbiri olmadan da varisler aniden pıhtılaşabilir. 

Pıhtılaşma, nadir de olsa pıhtının akciğere gitmesine (emboli) neden olabilir. Ayrıca, pıhtılaşmış damarın lazer, köpük gibi yöntemlerle tedavi edilmesi mümkün değildir. Çünkü bunlar, damarı içerden tahrip eden yöntemlerdir ve damarda pıhtı varken etkili olamazlar. Sonuç olarak, varislerin pıhtılaşması hem hasta açısından risk yaratır hem de ameliyatsız tedavileri engeller.

3. Yara oluşumu: Büyük varislerde, hemen daima altta yatan bir venöz yetmezlik vardır. Venöz yetmezlik bir çeşit dolaşım bozukluğudur. Sağlıklı bir dolaşımda, atardamar dokuya temiz kanı gönderir ancak bu yeterli değildir. Toplardamarların da kirli kanı uzaklaştırıp akciğere göndermesi gerekir. İşte venöz yetmezlikte, atardamar temiz kanı getirir ancak toplardamarlar kirli kanı uzaklaştıramaz. Bu durumda, ciltte beslenme bozukluğu oluşur ve toplardamarlardaki toksinler ciltte birikerek zamanla kaşıntılı yaralar oluştururlar. Venöz ülser adı verilen bu yaralar, zor iyileşir, iyileşse bile sürekli tekrarlar. Çünkü, yaranın nedeni altta yatan dolaşım bozukluğudur.

4. Sağlıklı damarların bozulması: Büyük varislerdeki venöz yetmezlikte, geriye akan kirli kanı vücudun bir şekilde akciğere göndermesi gerekir, yoksa bacak kısa sürede şişecek ve ciddi bir dolaşım problemi oluşacaktır. Bu nedenle, vücudumuz venöz yetmezlik başladığından itibaren, ara bağlantı damarlarını açar ve geri akan kanı sağlıklı damarlara iletir. Ancak bu damarların yukarı gönderdiği kanın bir kısmı sürekli olarak hastalıklı damardan ayağa geri akar. Yani, venöz yetmezlikli damarın yükünü, yıllar boyu sağlıklı damarlar taşırlar ve bunun için sağlıklı damarların %20-30 daha fazla çalışması gerekir. Bu fazladan yük, yıllar içinde sağlıklı damarları da yorar ve onlarda da kapak yetmezliği gelişmesine yol açar. Oysa hastalıklı damar kapatılırsa, sağlıklı damarların sırtından bu yük alınmış olur.

Sonuç olarak, büyük varisleri olanlarda, hiç şikayet olmasa bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek bir dolaşım problemi vardır ve bu problemin uygun yöntemlerle giderilmesi gerekir.

VARİSTE SIK SORULAN SORULAR

bottom of page