top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Variste, ultrasonda yapılan bir hata tedaviyi direkt olarak etkileyebilir"

LAZERLE KAPATILACAK DAMAR İLERİDE BYPASS AMELİYATI İÇİN GEREKLİ OLMAZ MI?

Varis hastalarında, en sık kaçak oluşturan damar büyük safen toplardamarıdır (vena safena magna). Bu toplardamar, özellikle geçmişte kalpte bypass ameliyatı için en sık kullanılan damar iken günümüzde üçüncü sıklıkta kullanılmaktadır. Daha sık tercih edilen damarlar, memenin atardamarı (internal mammarian arter) ve el bileğinin atardamarıdır (radial arter).

Ayrıca, safen toplardamarının bypass ameliyatında kullanılabilmesi için, koroner kalp damarlarına yakın çapta (3-4mm) olması gerekir. Ancak, venöz yetmezlikte kapakları bozuk olan büyük safen toplardamarının çapı genellikle 1cm ye yakındır, yani bypass damarı için çok geniştir. 

Sonuç olarak, venöz yetmezlikli varis hastalarında, hastalıklı safen toplardamarı tedavi edilmese bile zaten bypass damarı olarak kullanılamaz. Dolayısıyla, bu tür hastalarda, kaçak yapan bu damar lazer, radyofrekans gibi yöntemlerle kapatıldığında hastanın herhangi bir kaybı olmaz. Ayrıca, yukarıda da belirttiğimiz gibi, safen toplardamarı günümüzde bypass için daha az kullanılmaktadır. Yine de mutlaka safen damarı kullanılması gerekirse, hastanın diğer bacağındaki damar (eğer uygunsa) kullanılabilir.

VARİSTE SIK SORULAN SORULAR

bottom of page