top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Variste nüksün en önemli nedeni yetersiz tedavidir"

Varis bir genetik yatkınlık hastalığıdır ve başarılı bir tedaviden sonra da tekrarlama ihtimali vardır. Ancak, varisin tekrarladığına dair halk arasındaki bu yaygın inancın nedeni, on yıllardır yapılan eksik ya da uygun olmayan tedavilerdir. Varisin nedeni ayrıntılı bir renkli Doppler ultrasonla araştırılmaz ve kaçak yapan yetmezlikli damarların tümü kapatılmazsa, yüzeydeki varisler alınsa bile, altta yatan neden tedavi edilmediğinden varisler tekrarlayacaktır. Varislerin tekrar etmesinin en önemli nedeni tedavilerde bu kurallara uyulmamasıdır.

Ancak, mükemmel bir tedaviden sonra bile, kuvvetli yatkınlığı olan kişilerde varisin tekrarlaması mümkündür. Cerrahi ameliyatlardan sonra, hastaların yaklaşık yarısında ameliyatla alınan damarın yatağında vücut minik kıvrıntılı damarlar (neovaskülarizasyon) oluşturur ve varis buna bağlı olarak tekrarlar. Lazer, radyofrekans tedavilerinden sonra ise, hastaların yaklaşık %5 inde kapatılan damar yeniden açılabilir, bazen de damar kapalıdır, ancak vücut kaçak yapan yeni damarlar oluşturabilir. Kılcal varisler ve genital bölge varisleri diğer varislere göre daha fazla tekrarlama eğilimindedir.

 

Sonuç olarak, varisin tekrarlama ihtimali vardır. Ancak, tanı ve tedavi ne kadar iyi ve tam yapılırsa variste tekrarlama ihtimali de o derece azalacaktır.

TEDAVİ OLSAN DA VARİS TEKRARLAR DEDİLER, NE YAPAYIM?

VARİSTE SIK SORULAN SORULAR

bottom of page